Elektronická podatelna Obecního úřadu Rudná

 1. elektronická adresa e-podately
  – emailová adresa:obec@rudnasy.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných na Obecní úřad Lubná.

 1. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
  3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  – zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
  – datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  – identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
 2. Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
  Text:
  Vaše elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Obce Rudná obec@rudnasy.cz
 3. Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 4. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na paměťových nosičích CD, DVD a USB flash discích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 5. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 6. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@rudnasy.cz.

Datové zprávy, které nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


Kontaktní formulář