Název:Vyvěšeno:Sejmuto: 
NázevVyvěšeno: Sejmuto:  
Schválený rozpočet obce Rudná na rok 20193.4.201930.6.2020Stáhnout
NázevVyvěšeno Sejmuto 
Zpráva z přezkumu hospodaření 201821.03.2019Stáhnout
Závěrečný účet 2018 Mikroregion21.03.2019Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2018 Mikreoregion21.03.2019Stáhnout
Rozvaha Mikroregion 201821.03.2019Stáhnout
Odpověď podle zákona 106/1999 Sb.3.4.201924.4.2019Odpověď podle zákona 106_1999 Sb.